Strona główna Wydarzenia Ulice Historia Kościół Obraz Komitet
O Kościółku Parafia
Zdjęcia Filmy Przyroda Dawno temu Tradycja OSP Linki Kontakt Księga gości
*

KOŚCIÓŁEK NA NOWSIU

Pierwszy kościół w tym miejscu powstał prawdopodobnie około roku 1513, bo tak datowany był obraz Nawiedzenia NMP, drugi, istniejący do dziś, wybudowano w 1664 roku. Fundatorami byli: miejscowy proboszcz, ksiądz Grzegorz Jan Zdziewojski oraz właściciel wsi Franciszek Starowiejski. Kościół jest drewniany, o konstrukcji zrębowej. Orientowany, tzn. że jego część prezbiterialna, mieszcząca ołtarz główny, zwrócona jest ku wschodowi (łac. oriens - „wschód”). Posiada wieloboczne prezbiterium, ołtarz główny późnobarokowy, ołtarz boczny wczesnobarokowy. Chór muzyczny na dwóch belkach z malowidłami barokowymi na podniebieniu. Wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego. Przed laty kościółek był bogato wyposażony w obrazy i figury świętych. Niestety, wielokrotnie okradany, dziś jest prawie pusty. Samotny i opuszczony stoi cichutko wśród starych lip, czekając na lepsze czasy. Czy nadejdą?...  
Pragniemy tego wszyscy z całych sił. Chcielibyśmy pobiec 2 lipca trawiastymi ścieżkami na mszę, czy modlić się tam o urodzaje, jak dawniej bywało.
/2007/

2009 2015

KURTYNY WIELKOPOSTNE W KOŚCIÓŁKUUSZKODZENIE KOŚCIÓŁKA
W maju 2009 r. nad Tłuczanią przeszła wichura. W jej wyniku złamała się jedna z lip, które rosną obok kościółka na Nowsiu. Kościółek został poważnie uszkodzony. To wydarzenie po raz kolejny przypomniało nam o konieczności ratowania tej cennej, zabytkowej światyni. Szkody zostały już częściowo usunięte.Zrobili to mieszkańcy Tłuczani, poświęcając swój czas i ofiarowując niezbędne materiały.

FOTOGRAFIE


FOTOGRAFIE WNĘTRZA KOŚCIÓŁKA 2009 r.


POWSTANIE KOMITETU RATOWANIA KOŚCIÓŁKA - 18 czerwca 2009 r.
W Tłuczani jest wiele osób, którym los zabytkowego kościółka na Nowsiu od lat leży na sercu. Impulsem do rozpoczęcia działań było uszkodzenie dachu przez lipę, która złamała się podczas wichury
18 VI 2009 r. przybył do Tłuczani zaproszony przez Radę Sołecką Wójt Gminy Brzeźnica.


ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA KOŚCIÓŁEK PODCZAS GMINNYCH DOŻYNEK - 2009 r.
Podczas Gminnych Dożynek w Tłuczani 20 wrzesnia 2009 roku odbyła się kwesta oraz aukcja na rzecz ratowania Kościólka. Do puszek, z którymi pomiędzy gośćmi przeszli panowie Strażacy z naszej OSP, wpadały monety i banknoty o różnych nominałach. Za każdy datek jesteśmy niezmiernie wdzięczni.


ARTYKUŁ W DZIENNIKU POLSKIM "KOŚCIÓŁKOWI NA RATUNEK"


PROGRAM REWITALIZACJI KOŚCIÓŁKA AUTORSTWA MGR INŻ. ARCH. BEATY LENDY

19 sierpnia 2012 r.


DOTACJA MKiDN - 22 LUTEGO 2013 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację na ratowanie kościółka w wysokości 80 000 zł.


DZIEŃ OTWARTY W KOŚCIÓŁKU 26 maja 2013 r.


DOTACJA WÓJTA I RADY GMINY BRZEŹNICA - SIERPIEŃ 2013 r.
Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że Rada Gminy Brzeźnica podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji w wysokości 40 000na rewitalizację Kościółka.
Członkowie Społecznego Komitetu Ratowania Kościółka kierują wyrazy głębokiej wdzięczności do:
Wójta Gminy pana Bogusława Antosa
Sekretarz Gminy pani Jolanty Bacy
Człanków Rady Gminy


PRACE REMONTOWE W 2013 r.


O KOŚCIÓŁKU NA NOWSIU W TVP INFO


KOLĘDA NA RATOWANIE KOŚCIÓŁKA


DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2014 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację na prace remontowe w 2014 roku
w wysokości 200 000 zł.


DOTACJA Z WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE

Wojewódzki Małopolski Konserwator Zabytków w Krakowie przyznał dotację na ratowanie kościółka w 2014 roku
w wysokości 101 000 zł.


DOTACJA WÓJTA I RADY GMINY BRZEŹNICA - 2014 r.

Wójt i Rada Gminy Brzeźnica przyznali dotację na ratowanie kościółka w wysokości 60 000 zł,


PROMOCJA KOŚCIÓŁKA - 19 PAŹDZIERNIKA 2014 r


PRACE REMONTOWE W 2014 r.


PAMIĄTKOWA TABLICA - DAR OD ZAKŁADU CERAMIKI SPECJALNEJ "CERAMIT". DZIĘKUJEMY!

ZOBACZ TABLICĘ


WIZYTA WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW DROGA DO KOŚCIÓŁKA
Dzięki staraniom Wójta naszej gminy Pana Bogusława Antosa mamy nową asfaltową drogę w kierunku Kościółka. Dziękujemy!

FOTOGRAFIE


WRĘCZENIE ODZNAK "ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI"DOTACJA OD WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 2015 r.


Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków po raz trzeci przyznał dotację na remont Kościółka. Wysokość dotacji: 30 000 zł. Za tę kwotę zostanie wykonana kamienna opaska wokół ścian zewnętrznych z poziomą izolacją przeciwwilgociową odprowadzającą wodę opadową..
Dziękujemy!NOWA DROGA DO KOŚCIÓLKA

4 sierpnia 2015 r. rozpoczęły się prace na drodze obok Kościółka. Już wkrótce będziemy mogli spacerować tam po ładnej, wygodnej drodze. 
Inwestycję tę zawdzięczamy Gminie Brzeźnica. Dziękujemy!
FOTOGRAFIEPRACE REMONTOWE 2015


DOTACJA OD WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 2016 r.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków po raz kolejny przyznał dotację na remont Kościółka. Wysokość dotacji: 50 000 zł. Za tę kwotę zostanie wykonane przełożenie i uzupełnienie kamiennej posadzki wewnątrz Kościółka
Dziękujemy!


KSIĄŻKA "KOŚCIÓŁEK PW. NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI W TŁUCZANI"


DOTACJA WÓJTA I RADY GMINY BRZEŹNICA - 2016 r.

Wójt i Rada Gminy Brzeźnica przyznali dotację na ratowanie kościółka w wysokości 25 000 zł.
Za tę kwotę zostanie zakończone układanie posadzki w kościółku.
Serdecznie dziękujemy!


PRACE REMONTOWE 2016


DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2017 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację na prace remontowe w 2017 roku
w wysokości 80 000 zł.


SPOŁECZNY KOMITET RATOWANIA KOŚCIÓŁKA W TŁUCZANI LAUREATEM NAGRODY

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE OCHRONY ZABYTKÓW


DOTACJA WÓJTA I RADY GMINY BRZEŹNICA - 2017 r.

Wójt i Rada Gminy Brzeźnica przyznali dotację na remont kościółka w wysokości 23 000 zł.
Serdecznie dziękujemy!


FILM O KS. G.J. ZDZIEWOJSKIM - FUNDATORZE KOŚCIÓŁKA


ZAKOŃCZENIE PRAC W 2017 ROKU

18 grudnia 2017 roku
 odbiór prac wykonanych w 2017 roku


DOTACJA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

26 lutego 2018 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dotacji w wysokości 15 000 zł na konserwację techniczną i estetyczną zabytkowej ambony w kościółku w Tłuczani na Nowsiu.
Serdecznie dziękujemy!


DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację w wysokości 106 400 zł na wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i wewnętrznej instalacji elektrycznej w Kościółku.
Serdecznie dziękujemy!


DOTACJA WÓJTA I RADY GMINY BRZEŹNICA 2018

Wójt i Rada Gminy Brzeźnica przyznali dotację na remont kościółka w wysokości 30 000 zł.
Serdecznie dziękujemy!


PRACE REMONTOWE W KOŚCIÓŁKU W 2018 R.


IMPREGNACJA DACHU I SZALUNKU W 2019 R.


ODBIÓR PRAC KONSERWATORSKICH WYKONANYCH W 2019 R.


DOTACJE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
210 000 zł


ZAKOŃCZENIE PRAC W 2020 ROKU


ZAKOŃCZENIE PRAC W 2021 ROKU


NAGRODA KOBEDIAN DLA KOMITETU RATOWANIA KOŚCIÓŁKA W TŁUCZANI
Autor strony: T.  Paździor