REMONT KOŚCIÓŁKA 2019 r.
10 stycznia  2020 r. miał miejsce oficjalny odbiór prac wykonanych w Kościółku
w 2019 roku.

W spotkaniu uczestniczyli:
Aneta Pąprowicz - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ks. Stanisław Pitek - proboszcz
Tadeusz Sokal - wykonawca prac konserwatorskich
Beata Lenda - architekt
Teresa Paździor - Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani
Tadeusz Paździor - Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani

W 2019 r. zaimpregnowano dach i szalunek
oraz odrestaurowano tabernakulum.
Łączny koszt prac:  26 361,60 zł

Impregnacja gontu i szalunku: 6 288 zł
sfinansowane ze środków własnych Komitetu Ratowania Kościółka w Tłuczani.

Renowacja tabernakulum: 20 073,60 zł
sfinansowane dzięki dotacjom:
16 073,60 zł -Samorząd Województwa
Małopolskiego
4000 zł - Wójt i Rada Gminy BrzeźnicaAutor strony: T.  Paździor