REMONT KOŚCIÓŁKA 2018 r.
Zakończyły się prace zaplanowane na 2018 rok.
Obejmowały one:
-I etap zabezpieczenia p/poż;
- renowację ambony i tabliczki z Okiem Opatrzności.

Całkowity koszt prac: 174 836, 94 zł
w tym:
106 400 zł - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowgo
30 000 zł - dotacja Wójta i Rady Gminy Brzeźnica
15 000 zł - dotacja Samorządu Województwa
Małopolskiego
23 436,94 zł - wkład własny Społecznego Komitetu
Ratowania Kościółka w Tłuczani

POWRÓT
Autor strony: T.  Paździor