SPOŁECZNY KOMITET RATOWANIA KOŚCIÓŁKA W TŁUCZANI

LAUREATEM NAGRODY IM.M. KORNECKIEGO

Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani został laureatem tegorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego, która jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

Nagrodę przyznano, jak można przeczytać na dyplomie, za wyjątkową świadomość oraz solidarną działalność na rzecz otoczenia bezcennego zabytku - drewnianego kościółka pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tłuczani na Nowsiu, ogromny trud i zaangażowanie  na rzecz rewitalizacji oraz wszelkie inicjatywy społeczno-kulturalne zmierzające do ożywienia świątyni i przywrócenia jej funkcji sakralnej.

Kościółek w Tłuczani, ufundowany przez ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609 - 1685), został wybudowany w 1664 roku. Od lat stopniowo niszczał, na początku XXI wieku był już w bardzo złym stanie. W 2009 roku grupa mieszkańców Tłuczani,  zainspirowana przez Wójta gminy Brzeźnica p. Bogusława Antosa, założyła Społeczny Komitet Ratowania Kościółka, by w porozumieniu proboszczem ks. Stanisławem Pitkiem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie ratować tę perłę architektury.

Prace remontowe trwają od 2013 roku. Do tej pory podbudowano fundamenty i wyprostowano ściany, pokryto dach gontem, wykonano odgromienie, odrestaurowano wieżyczkę, wykonano nową elewację z desek, kamienną opaskę z piaskowca, przełożono też oryginalną kamienną posadzkę wewnątrz kościółka. Prace zaplanowane na bieżący rok to remont zabytkowych ławek, drzwi, okien i pierwsze prace restauratorskie przy ołtarzu głównym.

Prace remontowe współfinansowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Gminę Brzeźnica i Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

Komitet podejmuje wiele inicjatyw, by pozyskać środki na remont zabytku, stara się też rozsławić kościółek i Tłuczań w Polsce i na świecie. Redaguje strony internetowe http://www.tluczan.com/ oraz  https://www.facebook.com/kościółek_w_Tłuczani .


 Nawiązał współpracę z Janem Rodakiem, historykiem literatury, regionalistą, badaczem życia Ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego, dzięki czemu wydano  monografię pt. "Kościółek pw. Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi w Tłuczani".

Nagrodę wręczono podczas uroczystości zorganizowanej 20 maja 2017 r. w ramach XIX Małopolskich dni Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Wręczenia dokonali Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego oraz dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Markiel.

Patron nagrody Marian Kornecki (1924-2001) był historykiem sztuki i uczonym, wybitnym znawcą architektury drewnianej.

T.P.


POWRÓT
Autor strony: T.  Paździor