WIZYTA WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 
9 kwietnia 2015 roku w kościółku na Nowsiu odbyło się spotkanie z udziałem:
Księdza Proboszcza Stanisława Pitka
Bogusława Antosa Wójta Gminy Brzeźnica
Jana Janczykowsksiego Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków
Anety Pąprowicz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
Beaty Lendy - architekt, autorki projektu rewitalizacji kościółka
dr hab. Grażyny Schulze - Głazik - artysty konserwatora dzieł sztuki
Władysława Witka z Komitetu Ratowania Kościółka w Tłuczani

Rozmowy dotyczyły prac remontowych i konserwatorskich planowanych na 2015 rok

POWRÓT
Autor strony: T.  Paździor