Strona główna Wydarzenia Ulice Historia Kościół Obraz Komitet
O Kościółku Parafia
Zdjęcia Filmy Przyroda Dawno temu Tradycja OSP Linki Kontakt Księga gości

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani
OSP w Tłuczani istnieje od 1926 roku. Działa nie tylko na terenie gminy Brzeźnica, ale i poza nią. Strażacy OSP biorą najczęściej udział w gaszeniu pożarów, usuwaniu zagrożeń spowodowanych przez wichury lub powodzie, udzielają też pomocy poszkodowanym
w wypadkach drogowych.
Na wyróżnienie zasługuje aktywny udział druhów z OSP Tłuczań w akcjach powodziowych
w 1997 i 2001 roku. Zabezpieczali zagrożone mienie, pracowali przy usuwaniu skutków powodzi.

16 września 2023 r.
Nowy samochód OSP TłuczańSkład OSP Tłuczań
w 2017 roku

Zarząd:
Marek Długopolski - Prezes
Andrzej Jaskiernia- Wiceprezes, Naczelnik
Andrzej Paździor - Wiceprezes, Z-ca Naczelnika,
Katarzyna Jaskiernia - Sekretarz
Małgorzata Struzik - Skarbnik
Ryszard Jaskiernia - Członek Zarządu, Gospodarz
Tomasz Pawlik - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Sylwester Sowa - Przew. Komisji Rewizyjnej
Piotr Gil - Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Gąsior - Członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie:
Konrad Adamik
Władysław Armatys
Andrzej Augustyniak 

Józef Augustyniak
Przemysław Augustyniak

Marcin Czuba
Marek Długopolski
Mateusz Długopolski 
Przemysław Frączek

Piotr Gąsior
Piotr Gil 

Andrzej Jaskiernia
Damian Jaskiernia 
Jarosław Jaskiernia
Katarzyna Jaskiernia
Krzysztof Jaskiernia
 Ryszard Jaskiernia

Szymon Jędrzejczyk
Bogdan Klimeczko 
Marcin Kolasa
Antoni Krzyżanowski jr.
Marek Lempart
Władysław Nicieja

Bogdan Pająk 
Marcin Pająk
Tomasz Pawlik

Andrzej Paździor

Dariusz Pytel 

Ewelina Pytel - Gil
Marcin Pytel
Zygmunt Sabuda
Sylwester Sowa

Małgorzata Struzik
Tomasz Struzik 
Damian Szafran 
Dawny budynek OSP Tłuczań
rozebrany w 1999 roku


Historia

Ochotnicza Straż Pożarna zastała założona 24 października 1926 roku.

Założyciele:

Juliusz Lenartowicz - ur. 1884 r. - komendant
Jan Woźniczka - ur. 1898 r. - naczelnik
Jan Sabuda - ur. 1901 r. - zastępca naczelnika
Józef Woźniczka - ur. 1898 r. - dowódca sekcji
Franciszek Augustyniak - ur. 1908 r. - sekcyjny
Wincenty Tyrała - ur. 1902 r. - sekcyjny
Jan Bułka - ur. 1899 r.
Michał Ciapa - ur. 1903 r.
Wincenty Ciapa - ur. 1900 r.
Piotr Klaja - 1902 r.
Marian Klimkiewicz - ur. 1889 r.
Jan Kozłowski - ur. 1877 r.
Józef Medoń - ur. 1898 r.
Józef Mularczyk - ur. 1901 r.
Franciszek Oleksy - ur. 1902 r.
Ludwik Sabuda - ur. 1865 r.
Jan Witek - ur. 1896 r.
Franciszek Woźniczka - ur. 1884 r.


75 - LECIE OSP W TŁUCZANI
25 maja 2002 roku odbyły się w Tłuczani obchody 75 - lecia Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz poświęcenie sztandaru. W jubileuszu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in. starosta wadowicki Józef Kozioł, p.o. komendanta powiatowego PSP w Wadowicach kpt. Paweł Kwarciak, wójt gminy Brzeźnica Wojciech Spisak.Ceremonia przekazania sztandaru , którą prowadził mł. bryg. Jerzy Walczak, odbyła się obok Domu Strażaka. Nowy sztandar na ręce ówczesnego naczelnika OSP druha Marka Lemparta przekazał prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, Marian Sołtysiewicz.
W uznaniu zasług i bogatego dorobku OSP w Tłuczani została uhonorowana wysokim odznaczeniem strażackim, Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Z okazji jubileuszu zasłużonym strażakom przyznano odznaczenia. Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczeni zostali: Andrzej Augustyniak, Tomasz Augustyniak, Marek Długopolski, Waldemar Klimeczko, Marek Lempart, Andrzej Paździor, Józef Pytel, Sylwester Sowa i Tomasz Struzik.
Odznaką "Strażak Wzorowy" odznaczeni zostali: Władysław Armatys, Andrzej Augustyniak, Józef Augustyniak, Władysław Nicieja i Paweł Momot.
Po zakończeniu apelu w kościele parafialnym odbyła się Msza Święta, podczas której ksiądz Kanonik Józef Mrowiec dokonał  poświęcenia nowego sztandaru. Po południu były występy artystyczne, a wieczorem zabawa taneczna, z ktorej dochód przeznaczono na wypozażenie nowego samochodu strażackiego.
Na podst. "Wiadomości Powiatowych" nr 6/2002

Czynni strażacy w dniu
Jubileuszu 75 - lecia OSP
w 2002 roku
Zygmunt Sabuda - prezes
Marek Lempart - wiceprezes, naczelnik
Tomasz Augustyniak - wiceprezes, z-ca naczelnika
Marek Długopolski - sekretarz
Kazimierz Struzik - skarbnik
Ryszard Jaskiernia - członek zarządu
Sylwester Sowa - przewodniczący komisji rewizyjnej
Andrzej Augustyniak - członek komisji rewizyjnej
Waldemar Klimeczko - członek komisji rewizyjnej
Stanisław Paździor - członek honorowy
Franciszek Witek - członek honorowy
Władysław Armatys
Józef Augustyniak
Paweł Ciernia
Rafał Ciernia
Piotr Gil
Andrzej Jaskiernia
Damian Jaskiernia
Bogdan Klimeczko
Marek Klimeczko
Waldemar Klimeczko
Józef Maj
Paweł Momot
Władysław Nicieja
Bogdan Pająk
Jan Pamuła
Andrzej Paździor
Mieczysław Paździor
Bartłomiej Pytel
Józef Pytel
Paweł Pytel
Piotr Pytel
Rafał Pytel
Tomasz Struzik
Marian Tyrybon
Tadeusz Woźniczka


Wiersz wpisany do Księgi Gości 12.02.2008 r.
przez użytkownika Stanisława
Mgła wieczorna spowiła dolinę,
pierwsza gwiazda na niebie się skrzy...
Nagle ciszę rozdziera krzyk "gore",
kur czerwony zawitał do wsi.
Kto przyniesie nam pomoc w niedoli,
gdzie obrona, ratunek jest nasz..?
Wtem w oddali zawyła syrena
i na pomoc Tłuczańska mknie straż.
 
Tłuczańskim strażakom SZCZĘŚĆ BOŻE.

NOWY SAMOCHÓD OSP TŁUCZAŃ
26 października 2010 roku
Spełniło się marzenie strażaków z naszej OSP i wielu mieszkańców wsi. Strażacy zakupili samochód pożarniczy marki Renault, który zastąpi mocno już wysłużonego Stara.
Nowy samochód ma napęd na cztery koła, duży zbiornik na wodę i wyposażenie niezbędne podczas akcji ratunkowych, w których uczestniczą strażacy.

Środki na zakup samochodu pochodzą z różnych źródeł:
- dotacja z Urzędu Gminy w Brzeźnicy,
- dochód z festynu strażackiego w lipcu tego roku,
- druhowie z naszej OSP przekazali na ten cel cały ekwiwalent otrzymany za udział w-tegorocznej akcji powodziowej.

Pozostałe pieniądze to kredyt, który - jak to kredyt - trzeba spłacić. Środki na ten cel będą pozyskiwane podczas sprzedaży kalendarzy oraz przy okazji strażackiej kolędy z-ruchomą szopką.
WSZYSCY LICZYMY NA HOJNOŚĆ MIESZKAŃCÓW TŁUCZANI! CEL JEST SZCZYTNY.


I na pożegnanie jedno z ostatnich zdjęć starego STARA. Służył nam przez wiele lat.
Pora na zasłużony odpoczynek .

85-LECIE OSP TŁUCZAŃ
7 maja 2011 roku odbył się w Tłuczani II Gminny Dzień strażaka. W tym dniu świętowaliśmy też 85-lecie naszej OSP. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w kościele parafialnym w Tłuczani. Po mszy ksiądz proboszcz Stanisłwaw Wąsik dokonał poświęcenia nowego samochodu strażackiego.
Następnie przeszliśmy na plac obok Domu Strażaka, gdzie miał miejsce piknik ratowniczy.
Dowódcą uroczystości był mł. kpt. Bartłomiej Kowalski a spikerem wiceprezes ZG ZOSP w Brzeźnicy Mateusz Żukowski.
Uroczystość uświetniła orkiestra OSP Łączany.

Imprezę zaszczycili swą obecnościa:
Wójt Gminy  pan Bogusław Antos
Przewodnicząca Rady Gminy pani Katarzyna Solarska
Poseł na Sejm RP pan Tadeusz Arkit
Wicewojewoda Małopolski pan Andrzej Harężlak
Starosta Wadowicki pan Jacek Jończyk
Komendant PSP mł. bryg. Paweł Kwarciak
Komendant WKU w Oświęcimiu ppłk. Sławomir Gołota
Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Wadowicach insp. Maria Łopusińska

Uczciliśmy minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno wieloletniego członka naszej OSP, niezapomnianego i niezastąpionego Kazimierza Struzika.

Prezes OSP Marek Długopolski przedstawił historię straży pożarnej w Tłuczani. Wójt Gminy Bogusław Antos oraz Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Solarska przekazali na ręce Naczelnika OSP Andrzeja Jaskierni kluczyki do nowego samochodu pożarniczego, a ten przekazał je kierowcy p. Ryszardowi Jaskierni.

Następnie wręczono odznaczenia i wyróżnienia.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju nadano
Państwu Janinie i Piotrowi Cichoniom

Prezydium ZG ZOSP w Brzeźnicy przyznało ODZNAKĘ ZA WYSŁUGĘ LAT druhom:
Władysław Armatys
Józef Augustyniak
Antoni Garlej
Władysław Nicieja
Andrzej Paździor
Zygmunt Sabuda
Sylwester Sowa

Tomasz Cichoń
Piotr Gąsior
Piotr Gil
Andrzej Jaskiernia
Damian Jaskiernia
Jarosław Jaskiernia
Krzysztof Jaskiernia
Tomasz Pawlik
Piotr Pytel
40 lat
40 lat
25 lat
40 lat
25 lat
25 lat
35 lat

5 lat
5 lat
10 lat
10 lat
10 lat
5 lat
5 lat
5 lat
10 lat

Specjalnym listem gratulacyjnym Wójta Gminy Brzeźnica zostali wyróżnieni:
Antoni Garlej
Zygmunt Sabuda

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął sie piknik ratowniczy, podczas którego mogliśmy podziwiać sprawnośc strażaków, druhowie z OSP Tłuczań gasili pożar, druhowie z OSP Brzezinka prezentowali specjalistyczny sprzęt i swoje umiejętności z zakresie ratownictwa drogowego, a strażacy z OSP Marcyporęba najpierw ugasili wzniecony niechcący niewielki pożar, a następnie zademonstrowali sprzęt niezbędny co ratowania ludzkiego życia i mienia z pomieszczeniach zadymionych.
Zainteresowanie wzbudzili też przybyli do Tłuczani Hummerem żołnierze 18 Bielskiego Batalionu Powietrzno - Desantowego oraz policjant prezentujący nowoczesny motocykl będący na wyposażeniu KP Policji w Wadowicach.
Piknik zakończyła zabawa taneczna.
                         Tańczących długo w noc nie zniechęcił nawet deszcz

Zobacz FOTOGRAFIE
*

SUKCES W ZAWODACH

W dniu 15.09.2013 roku na boisku sportowym LKS "Dąb" w Paszkówce przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Brzeźnica, w których udział wzięło 10 drużyn. Nasza jednostka wywalczyła upragnione od tylu lat III miejsce plasując się tuż za drużyną z Brzezinki i Marcyporęby.


* * *
LETNIA ESTRADA W TŁUCZANI

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani w ramach realizacji projektu pn. "Wykonanie letniej estrady nad Potokiem Burzyńskim w Tłuczani" wykonała zadaszenie letniej estrady w celu podniesienia atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa i zapewnienia wygodnego uczestnictwa w organizowanych plenerowych wydarzeniach społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych Doliny Karpia.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Autor strony: T.  Paździor