REMONT KOŚCIOŁKA 2020
Zakończyły się prace zaplanowane na 2020 rok.
Wykonano zewnętrzną instalację przeciwpożarową, zbiornik przeciwpożarowy, przewody oraz automatyka.
Zakonczyła się również renowacja ołtarza głównego.

Koszt prac : 274 046,05 zł
w tym:
210 000 zł - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
20 000 zł - Wójt i Rada Gminy Brzeźnica
4 000 zł - Proboszcz Parafii Tłuczań
15 000 zł - Samorząd Województwa Małopolskiego
25 046,05 zł - Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani
19

Autor strony: T.  Paździor