Harmonogram odbioru śmieci w Tłuczani
w 2023 roku

STYCZEŃ 10 I
LUTY 8 II
MARZEC 8 III
KWIECIEŃ 11 IV
25 IV (tylko zmieszane)
MAJ 10 V
25 V (tylko zmieszane)
CZERWIEC 9 VI
26 VI (tylko zmieszane)
LIPIEC 10 VII
25 VII (tylko zmieszane)
SIERPIEŃ 8 VIII
24 VIII (tylko zmieszane)
WRZESIEŃ 8 IX
25 IX (tylko zmieszane)
i odpady wielkogabarytowe
PAŹDZIERNIK 9 X
24 X (tylko zmieszane)
LISTOPAD 9 XI
GRUDZIEŃ 8 XII

Odpady należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godziny 6:30.

Odpady wielkogabarytowe
oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 25 września

PSZOK
Brzezinka ul. Promowa 57
czynny
w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 11:00 - 17:00
Wyjątkowo w maju: 10 V i 24 V
w listopadzie: 8 XI i 22 XIPOWRÓT