REMONT KOŚCIÓŁKA 2015 r.
Zakończyły się prace zaplanowane na 2015 rok.
Wykonano kamienną opaskę wokół ścian zewnętrznych z poziomą izolacją przeciwwilgociową odprowadzającą wodę opadową.

1 grudnia 2015 roku miał miejsce oficjalny odbiór prac.

W spotkaniu uczestniczyli:
Jan Janczykowski - Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
ks Stanisław Pitek - proboszcz
Bogusław Antos - Wójt Gminy Brzeźnica
dr Stanisław Karczmarczyk - rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beata Lenda - architekt
Aneta Pąprowicz - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Jacenty Bielawski - wykonawca prac
Marek Biesaga - wykonawca prac kamieniarskich
Teresa Paździor - Społeczny Komitet Ratowania Kościółka
Władysław Witek -
Społeczny Komitet Ratowania Kościółka

Koszt wykonanych w bieżącym toku prac to 33 356
w tym:
30 000 zł - dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Krakowie
3 356 zł - wkład własny Społecznego Komitetu Ratowania Kościółka


POWRÓT
Autor strony: T.  Paździor