REMONT KOŚCIÓŁKA 2014 r.
Zakończyły się prace remontowe zaplanowane na 2014 rok.Wykonano następujące prace:
- wymiana więźby dachowej,
- pokrycie dachu gontem,
- rekonstrukcja wieżyczki,
- wymiana elewacji - obicie kościółka modrzewiowymi deskami.

Koszt tych prac to 409 860 zł
w tym:
200 000 zł - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
101 000 zł - dotacja z Wijewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie
60 000 zł - dotacja Wójta i Rady Gminy Brzeźnica
48 860 zł - wkład własny Komitetu Ratowania Kościółka w Tłuczani
POWRÓT
Autor strony: T.  Paździor