PRACE REMONTOWE 2013
25 września 2013 r.
Zakończyły się zaplanowane na bieżący rok prace remontowe przy Kościółku. Podbudowano fundamenty, ustabilizowano budynek, wyprostowano ściany. Do celu jeszcze daleko, Kościółek nie prezentuje się tak pięknie, jak byśmy chcieli, ale już stoi pewnie na nowych fundamentach, nie grozi mu zawalenie.
Koszt prac wykonanych w 2013 roku to 134 384 zł
w tym:
80 000 zł dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
40 000 zł dotacja Wójta i Rady Gminy Brzeźnica
13 484 zł - wkład własny Komitetu Ratowania Kościółka w Tłuczani


28 października 2013 r.
Dokonano oficjalnego odbioru  prac wykonanych w Kościółku w 2013 roku. Komisja stwierdziła, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z wydanym pozwoleniem oraz uzgodnionym projektem budowlanym.
Komisyjnie stwierdzono, że należy bezwzględnie kontynuować roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kościółku w zakresie architektury i wyposażenia.

Podpisy pod protokołem złożyli:
Jan Janczykowski - Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Ks. Stanisław Pitek - proboszcz naszej parafii
Beata Lenda - architekt, autor projektu budowlanego
Jacenty Bielawski - wykonawca robót budowlanych
Marcin Sieja - inspektor nadzoru
Monika Łyczak - archeolog
Grzegorz Galos - konstruktor
Bogusław Antos - Wójt Gminy Brzeźnica
Władysław Witek - reprezentujący Społeczny Komitet Ratowania Kościółka
Marek Sawicki - konserwator dzieł sztuki
Aneta Pąprowicz - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

POWRÓT
Autor strony: T.  Paździor