TŁUCZAŃ

WINCENTY WOŹNICZKA


1921 - 1995

Wincenty Woźniczka, a właściwie karmelita bosy Ojciec Mieczysław Maria od Ducha Świętego, przybrał swe zakonne imię, by uczcić pamięć brata zamordowanego w Charkowie przez NKWD.

Ojciec Mieczysław był wybitnym kapłanem, pełnił wiele znaczących funkcji. Był asystentem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, wizytatorem (dyrektorem) Świeckiego Zakonu w okresie posoborowym w latach 1966-1972 oraz wizytatorem Świeckiego Karmelu na Śląsku i w parafiach poza Zakonem w latach 1981-1991.

Położył ogromne zasługi dla Świeckiego Karmelu, który swój rozwój w znacznym stopniu zawdzięcza heroicznej pracy O. Mieczysława, który dawał z siebie wszystko: swój czas, zdolności, ofiarę Eucharystii, modlitwę, ponoszone trudy rozlicznych wyjazdów.

Wincenty Woźniczka, syn Michała i Ewy z domu Korus, urodził się w Tłuczani 9 lipca 1921 roku. Po ukończeniu szkoły powszechnej został skierowany przez o. Józefa Prusa do szkoły przy klasztorze sióstr karmelitanek w Krakowie, gdzie w czasie wojny kontynuował naukę na poziomie gimnazjum. 16 maja 1944 roku otrzymał habit zakonny i rozpoczął nowicjat w Czernej. Następnie ukończył w Wadowicach Liceum Ogólnokształcące oraz dwa lata studiował filozofię. Tam też złożył uroczystą profesję zakonną, potem w latach 1949-1953 studiował teologię w Krakowie. Po przyjęciu w 1953 roku święceń kapłańskich pracował w klasztorze w Wadowicach, Łodzi, Poznaniu, potem podjął pracę na rzecz III Zakonu na Śląsku, następnie przez wiele lat czynił to we Wrocławiu, aż wreszcie w 1981 roku został przeniesiony do Czernej, gdzie pracował intensywnie aż do śmierci. W niedzielę 27 sierpnia 1995 roku miał przewodniczyć Mszy Świętej. Od rana czuł się dobrze, spowiadał, rozdawał wiernym Komunię Św. Kiedy nie zjawił się w zakrystii przed Mszą, jego współbracia byli przekonani, że o niej zapomniał lub ktoś go zatrzymał. Znaleźli go martwego w celi, leżącego na wznak, ze szkaplerzem w dłoniach.


Watykan 17 XI 1991 r.Cmentarz w Czernej


Grób O. Mieczysława Woźniczki

Powrót
Autor strony: T.  Paździor