Harmonogram odbioru śmieci w Tłuczani
w 2021 roku


STYCZEŃ 12 I
LUTY 5 II
MARZEC 5 III
KWIECIEŃ 8 IV
23 IV (tylko zmieszane)
MAJ 11 V
25 V (tylko zmieszane)
CZERWIEC 9 VI
24 VI (tylko zmieszane)
LIPIEC 8 VII
23 VII (tylko zmieszane)
SIERPIEŃ 9 VIII
24 VIII (tylko zmieszane)
WRZESIEŃ 8 IX
23 IX (tylko zmieszane)
PAŹDZIERNIK 8 X
25 X (tylko zmieszane)
LISTOPAD 9 XI
GRUDZIEŃ 7 XII

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
23 września


Odpady należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godziny 6:30.


POWRÓT