Harmonogram odbioru śmieci w Tłuczani
w 2019 roku


I 11 stycznia
II 12 lutego
III 12 marca
IV 9 kwietnia
V 14 maja
VI 11 czerwca
VII
VIII
IX
X
XI
XII


Odpady wielkogabarytowe
oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odbierane będą w marcu i we wrześniu
 przy odbiorze odpadów komunalnych.


Odpady należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godziny 6:30.


powiększ

POWRÓT