Harmonogram odbioru śmieci w Tłuczani
w 2018roku


I 10 stycznia
II 8 lutego
III 8 marca
IV 11 kwietnia
V 11 maja
VI 11 czerwca
VII 11 lipca
VIII 9 sierpnia
IX 11 września
X 9 października
XI 12 listopada
XII 11 grudnia


Odpady wielkogabarytowe
oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odbierane będą w marcu i we wrześniu
 przy odbiorze odpadów komunalnych.


Odpady należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godziny 6:30.


powiększ

POWRÓT