TŁUCZAŃ

Ks. Władysław Woźniczka
1941 - 2012      Ksiądz Kanonik Władysław Woźniczka urodził się 30 stycznia 1941 roku w Kossowej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kossowej, następnie w Tłuczani, a po jej ukończeniu w 1955 roku podjął naukę W Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach.

      Od 1959 roku studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Był zmuszony na rok przerwać studia, w tym czasie m. in. uczył religii w Tłuczani. Proboszczem był wtedy ks. Władysław Ruliński.

      Następnie wrócił na studia. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 kwietnia 1966 roku z rąk Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Karola Wojtyły. 11 kwietnia 1966 roku w kościele w Tłuczani odbyła się uroczysta msza prymicyjna ks. Władysława Woźniczki.

      Pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Sidzinie (1966-1970), w parafii św. Bartłomieja w Więcławicach (1970-1972), w parafii Chrystusa Króla w Żywcu - Sporyszu (1972-1975), w parafii św. Klemensa w Wieliczce (1975-1981).

          W 1981 roku został mianowany proboszczem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie i sprawował ten urząd do 2006 roku, kiedy to z powodu choroby złozył rezygnację. Zmarł 16 grudnia 2012 roku.

Msza na Monte Cassino Z Ojcem Św. Janem Pawłem II
Powrót
Autor strony: T.  Paździor