TŁUCZAŃ

Ks. Jan Rychlik
1910 - 1985


      Jan Rychlik urodził sie w Tłuczani w 1910 roku. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Tłuczani, a następnie do Gimnazjum w Wadowicach. Po jego ukończeniu podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

      25 marca 1934 roku w Katedrze na Wawelu Arcybiskup Krakowski Adam Stefan Sapieha udzielił mu święceń kapłańskich.

      Pracował jako wikariusz w parafii p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Białce Tatrzańskiej, w parafii Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach, w parafii MB Królowej Aniołów w Białym Dunajcu oraz w parafii Św. Marcina w Podwilku na Orawie.

      W 1958 roku objął urząd proboszcza w parafii Narodzenia NMP w Bielsku- Białej Lipniku. Pełnił tę funkcję aż do swej śmierci 31 grudnia 1985 roku.

     


Kościół w LipnikuPowrót do strony głównej
Autor strony: T.  Paździor