TŁUCZAŃ

Ks. Marian Podgórny
1940 - 2021      Ksiądz Kanonik Marian Podgórny urodził się w 1940 roku w Chrząstowicach. Studiował w Wyższym Seminariun Duchownym w Krakowie. W 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Karola Wojtyły.

      Pracował jako wikariusz w parafii Św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach (1973-1974), w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy (1974-1977) i w parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej (1977-1979).

      W 1979 roku decyzją Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego został skierowany jako wikariusz do parafii Św. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie z misją budowy nowego kościoła na osiedlu Ogrody i stworzenia nowej wspólnoty parafialnej. Ksiądz Podgórny podjął ten trud i osiągnął sukces. 18 grudnia 1981 roku ks. kard. Franciszek Macharski erygował nową parafię p.w. Miłosierdzia Bożego, ks. Mariana Podgórnego mianował jej proboszczem.

      Dzisiaj, po latach, nowy kościół w Skawinie prezentuje się pięknie i stanowi dowód ogromnego zaangażowania jego twórców, jednym z nich był ks. Marian Podgórny, który niestety w 1994 roku z powodu złego stanu zdrowia był zmuszony zrezygnować z godności proboszcza i mieszkał na terenie parafii jako rezydent.

Ksiądz Prałat Marian Podgórny zmarł 1 marca 2021 roku.

Na budowie kościoła Kościół


Powrót do strony głównej
Zdjęcia ze strony
http://www.milosierdzie.skawina.pl/

Autor strony: T.  Paździor