TŁUCZAŃ

mjr Franciszek Michał WędaFranciszek Michał Węda, syn Franciszka i Julii ze Stankowskich, urodził się 5 października 1893 roku w Tłuczani. Studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach zdecydował się na karierę wojskową. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), tajnej organizacji wojskowej powstałej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w celu walki z rosyjskim zaborcą.
W 1920 roku był dowódcą kompanii w 25. i 26. pułku piechoty, a od 1928 roku w 53. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Stryju. 1 stycznia 1928 roku został awansowany do stopnia majora. W 1932 roku został dowódcą baonu Korpusu Ochrony Pogranicza "Krasne".
Odznaczony Orderem Virtuti Militari (najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym nadawanym za  wybitne zasługi bojowe) oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Po wybuchu II wojny światowej i sowieckiej agresji podzielił los tysięcy polskich oficerów, trafił do sowieckiego obozu. Został zamordowany w Katyniu w 1940 roku.
W Polsce czekała na niego zona i córka Halina...


Powrót do strony głównej
Autor strony: T.  Paździor