TŁUCZAŃ
STANISŁAW BOHDAN BURZYŃSKI
(1888 - 1953)
Na początku XX-wieku oficer II Brygady Legionów Polskich z Krakowa, Stanisław Bohdan Burzyński, kupił w Tłuczani Górnej obszar o powierzchni około 100 hektarów (źródła podają różne liczby), w tym sporo lasu. Zamieszkał w naszej wsi wraz z żoną i dwiema córkami: Ewą i Barbarą. Chciał założyć tu letnisko. W 1928 roku zaczął wytyczać w lesie alejki, budować wille letniskowe. Niestety, kryzys w latach trzydziestych zniweczył jego plany i marzenia. Teren ten, pod nazwą „Burzynek” istnieje do dnia dzisiejszego i jest projektowanym rezerwatem leśnym z siedliskami buczyny karpackiej, grabu i jesionu. Rośnie tu także wiele innych rzadkich roślin, między innymi wawrzynek wilczełyko o trujących jagodach, skrzyp olbrzymi, marzanka wonna, kopytnik oraz bluszcz pospolity. Las Burzyńskiego jest środowiskiem życia wielu często rzadkich już dzisiaj gatunków ptaków: muchołówki żałobnej, muchołówki białoszyjej, muchołówki szarej, pleszki, dzięcioła dużego, pełzacza leśny, kowalika oraz kilku gatunków sikor. Żyją tu też ptaki wijące gniazda na ziemi lub krzewach: rudzik, świstunka leśna oraz pokrzewki.  Gniazdują tutaj również gatunki drapieżne, takie jak myszołów oraz jastrząb.
W miejscu dawnego folwarku znajduje się leśniczówka.

Na fotografii pierwszy z lewej Stanisław Burzyński. Obok - córka Ewa


Stanisław Burzyński (drugi z prawej) jako legionista


SPROSTOWANIE
              Na stronie http://www.burzynscy.republika.pl/stanislaw1.htm znajdują się informacje  o Stanisławie Ambrożym Burzyńskim (1866-1945), który w okresie międzywojennym nabył grunt w Tłuczani i planował założyć tu letnisko. Niestety, tekst ten zawiera błąd, spowodowany zapewne zbieżnościa pierwszych imion i nazwisk. W Tłuczani mieszkał Stanisław Bohdan Burzyński (1888 - 1953).
W imieniu własnym i potomków pana Burzyńskiego uprzejmie proszę autora strony o dokonanie zmian, by publikowane przez nas teksty były zgodne z prawdą.
T.P.

Źródło:
Informacje od Krewnych S. Burzyńskiego
Zinkow Julian: "Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony", Kalwaria Z, 2000


Powrót do strony głównej
Autor strony: T.  Paździor